På grund av corona-krisen är jag tvungen att ha min verksamhet vilande tillsvidare.