Lucas Scheffold:

Notes Without my Hands

A Collection of non performed music

LS13 Sverige 2012

10 år senare släpper jag nu skivan som blev inspelad 2003 och som bygger på mina mer "klassiska" kompositioner gjorda på 80-talet

 

 

Detta album innehåller en del av de kompositioner jag gjorde på 80-talet.
Musiken är inte musikaliskt framförd utan enbart skriven och uppspelad via MIDI-arrangemang och insamplade instrument.
Musiken har heller aldrig tidigare framförts utan bara varit idéer och anteckningar.

En höstmorgon 2003 vaknade jag med att jag förlorat känseln i ena handen.
I ett par månader fick jag lägga min gitarr och mitt musicerande åt sidan.
I denna kris fick jag så iden att ta upp och damma av mina gamla kompositioner från 80-talet.
Eftersom jag inte hade förmågan att spela så bestämde jag mig istället för att för att skriva ner musiken.
Jag gick igenom mina gamla noter och ide-fragment inspelade på kassettband,
skrev ner dem som MIDI-filer och ägnade min konvalescens åt att skriva nya arrangemang.

Därefter samplade jag in mina gitarrer samt min och Helle Andersens sångstämma.
Det tillsammans med en i förväg insamplad konsertflygel gav mig ett inspirerande verktyg att föreviga och förverkliga flera av dessa gamla musikaliska idéer.

De flesta av kompositionerna är ursprungligen skrivna för gitarr medan några andra bygger på sånger som jag skrev den tiden.
I denna produktion valde jag dock att låta de flesta gitarrarrangemangen spelas på piano.

Efter några månader började jag få tillbaka känseln i handen och kunde börja spela igen.
Det gjorde att jag lade hela projektet på is och först nu många år senare, bestämde jag mig för att ge ut den musik som jag hann få färdig. Därför är skivan bara drygt en halv timme lång. Men eftersom så lång tid gått och eftersom denna produktion hör till en speciell tidpunkt i mitt liv så har jag valt att inte tillföra något nytt utan låta det få vara så som det var den gången.

Jag hoppas mina gamla kompositioner kan vara till glädje och inspiration och att de en dag kommer att ”framföras på riktigt”.

Lucas Scheffold
Sverige 2012

Lyssna på ett smakprov från skivan:
A Fateful Jig in E minor.mp3

Recension i Smålandsposten 19 december 2012