MULTIMEDIAPROJEKT

På den här sidan kan du uppleva en del av de multimediaprojekt,
jag varit med till att skapa.

Men först ett musikaliskt bildspel:

 

 

   

KRAN-DAMMEN


Hösten 1999 gick jag en utbildning i multimediaproduktion
på AMU-Hadar i Malmö.

Kursens huvudsakliga projekt var grupparbeten där vi dels skapade
en genomarbetad hemsida samt en multimediaproduktion på CD-ROM.
Vår grupps projekt blev att göra en presentation om Kockumskranen i Malmö.
Kranen är kollosal (fortfarande en av Sveriges största byggnader)
och då den togs ur drift för många år sedan kom den att leva vidare som ett monument
över den svenska storindustrin och den moderna industrialismens kortsiktiga tänkande.
Tack vare sin storhet har kranen varit för svår att riva.
Många ideer har figurerat om vad som ska bli dens öde
men än så länge står den kvar i Malmös hamninlopp.

Efter att ha samlat all den information och historia om denna skapelse,
som gick att finna i statsarkiv, på Kockumsvarvet och av enskilda arbetare,
sammanstälde vi en pressentation, dels i fom av en web-sajt
(som tyvärr idag ej längre finns att tillgå)
och dels som en pressentation på CD-ROM.
Under vårt forskningsarbete, gjorde vi flera studiebesök i och runt kranen.
Vi kom att både fotografera och ljudinspela kranen i stor omfattning.
Tanken var förutom att samla alla tillgängliga fakta,
att också att framvisa en mer alternativ och konstnärlig betraktelse av detta monument.

Som ett inslag på hemsidan, skapade jag en interaktiv "fiskdamm".
Genom den kan du få ta del av både en hel del fakta och historik
men också en del av det bildmaterial vi lyckades samla in.
Kran-dammen kan ses som ett litet, både roande och lärorikt interaktivt spel
för så väl barn som vuxna.

Foto:
Eva Sjögren
David Elg
Lucas Scheffold

Sammanställning av faktamaterial: Catarina Kalén

Inpelning och ljudbearbetning: Lucas Scheffold

 

OBS!
För att kunna uppleva Krandammen, behöver du ha installerat
Macro Media Shockwave
Tänk på att Shockwave filen kan ta en stund att ladda upp om du har långsam uppkoppling.
Filen är på ca: 644 kb

Välkommen till en stunds underhållning!

Klicka här för att starta!