Bakgrund

Jag har under större delen av mitt liv, ägnat mig åt musik.
Det började redan i yngre tonåren som trubadur och gitarrist i olika band.
Med en gång drevs jag att skriva min egen musik och med åren kom också intresset för att spela in och sprida min musik till andra. Detta gjorde att jag efter några år började skaffa mig min egen inspelningsutrustning. Redan samma år hadde jag samlat material till min första egna produktion.

De kommande åren följdes av fler produktioner, den gången gav jag ut min musik på kassettband och det gav mig en liten extra inkomst då jag i många år försörjde mig som gatumusikant.

1988 flyttade jag till Skogsnäs och i samband med det började jag erbjuda mina vänner att spela in i min studio.
Med åren började jag spela i flera orkestrar och dessutom komponera musik till, samt medverka i olika teaterprojekt. Min inspelningsstudio kom därför att bli en central del i de projekt jag kom att arbeta med.

1993 Bestämde jag mig för att gå en folkhögskoleutbildning i musik med inriktning på inspelningsteknik för nu ville jag ta mitt kall på alvar.

Efter denna utbildning kom jag att bo en hel del i Köpenhamn. Jag anskaffade bättre utrustning och bestämde mig att satsa mer seriöst på min verksamhet. 1996 Fick jag ALU-jobb i ett projekt med att dokumentera dansk nyskriven folkmusik samt inspela och producera denna. Detta blev ännu ett startskott och i kölvattnet efter detta kom flera spännande folkmusikprojekt. Vid denna tid började jag också bli engagerad som PA-ljudtekniker vid olika folkmusikevenemang och festivaler.

Parallellt med detta spelade jag så klart även själv, bl.a. med den dansk-svenska folkmusikorkestern ”Fylgja”.
1999 gav vi ut vår första skiva, vilken hade spelats in och masterats av mig. De följande åren kantades med flera skivproduktioner som jag var delaktig i både som musiker och som inspelningstekniker.

Efter hand blev så klart den digitala tekniken mer och mer gällande och vid den tiden då jag spelade in Fylgjas andra skiva "Strå" hadde jag helt kommit att övergå till mjukvarubaserad hårddiskinspelning. Min gamla 8-spårs rullbandspelare hamnade i en låda för att ersättas med multikanals-ljudkort och CD-skivorna kom att ersätta alla DAT-masters. Trots att jag hyser stor kärlek och respekt för den analoga tekniken så kom ju den mjukvarubaserade inspelningstekniken att öppna helt nya möjligheter för redigering och inspelandet blev ju också närmast obegränsat i både tid och kanaler. Det blev så klart till stor glädje, både för mig och de musiker jag arbetade med.

2003 flyttade jag till Småland och för att komma in i musiklivet här så sökte jag till musikproduktionsprogrammet på Växjö Universitet. Jag blev antagen, gick där ett år men avbröt min utbildning eftersom jag upplevde att den inte gav mig ytterliggare kompetens.

Efter denna utbildning har jag så etablerat min inspelningsstudio här i Småland. Situationen blir självklart ganska annorlunda i jämförelse med att bedriva kulturella projekt i en storstad. Men å andra sidan erbjuder situationen en lugn och inspirerande miljö och möjlighet för boende för de musiker/orkestrar som uppskattar att arbeta konsentrerat i en något primitiv torparmiljö.

Min inriktning har sedan mitten av 90-talet dominerats av folkmusik, dels för att mitt eget intresse och musicerande ligger där men också för att min teknik och mina lokalförhållanden ändå tillåtit mig producera den slaggs musik på ett tillräckligt professionellt vis. Detta har i och för sig inte skrämt mig från andra projekt så som rock-produktioner.

Min grundtanke har alltid varit att allting kan lyckas om man bara vill och att tekniska begränsningar offta istället föder fantasin och leder till nya oväntade resultat. Jag har också alltid satt känsla och musikalitet i centrum. Min personliga ekonomi har begränsat mina satsningar innom tekniken och jag har istället tvingats på ett konstruktivt vis att med små medel nå ett bra resultat.

Jag har bedrivit min studio under alla år, i huvudsak som idéel hobbyverksamhet men från och med hösten 2009 bedriver jag enskild firma. I huvudsak med PA-ljudteknik men också med enstaka inspelningsprojekt då och då.

Vill du läsa mer om de projekt jag varit med att genomföra så kan du läsa min diskografi.