Spilleravnens gale musikantvenner

Musikrniljøet i Folkets Hus i Stengade 50, Nørrebro,
opstod allerede, da huset blev slumstormet 1971.
Det blev spillemandsmusikken, som siden 1973 fik sit helt store gennembrud
i Den sorte Firkant
Folkets Hus blev hurtigt samlings punkt for spillemænd og dansere
fra hele Stor københavn.
Miliøet blomstrede gennem ugentlige spille- og dansearrangementer.
Musikken fortsatte ofte til den lyse morgen på de lokale værthuse:.
Blågårdskroen, Driv huset og Hånd i Hanke.
Som en naturlig følge af dette samvær deltog spillere og dansere ofte i
støtte-arrangementer i forbindelse med Nørrebro faglige konflikter,
Ligedes blev der i en årrække arrangeret cykelture Danmark rundt,
hvor vi besøgte ligesindede.
Gale spillefolk var det nok af.

Den sorte spilleravn kom flyvende fra nord
og slog sig ned i Folkets Hus i 1980.
Den er nu symbolet på at spillemandsmusikken er i stadig udvikling.

I miljøet omkring Folkets Hus deltager man i hinandens mærkedage.
Man arrangerer busture til spillemandsstævner i Sverige, sommarlejre,
spille-week-ender i Kattinge og et årligt spilletræf på Nørrebro.

Inspirationen fra og beruselsen av disse lystige begivenheder
foranleder til stadighed en lind strøm af nykomponeret spillemandsmusik.
Den store flok af "upersonlige slapsvanse"
har nu "smadret" den gamle spillemandsmusik
og skamløst udgivet den på en CD!

 

   
   

 

Lucas er musiker og lydtekniker. Han bor i Sverige.
Han er arbejds løs og skal aktiveres, som det heder ifølge svensk lov.
Til stor glæde for os alle, skal han deltage i et ALU-projekt.
Toget går til Køben havn i efteråret 1996.
'Det må være muligt at lave noget lyd og musik her"!
Han møder Emmerik, måske ved et tilfælde.
Det er varmt den sommer, og en dag smager de på det danske øl.
Denne svensker spørger:
"Du, Emmerik, har du nogle ideer til projekter a la musik
med baggrund i marginale områder af stor- byen,
der f.eks. indebærer nykomponeret folkemusik i levende tradition?
I det indre af Emmeriks hjerne kæmper cellerne.
Den ene halvdel er optaget af en tonemesteruddanelse
på det Kgl. Danske Musik konservatori um;
i den anden tegner en skitse sig af en ide, der vistnok skal hedde
"Folk og dokument omkring folkemusikmiljøet i Fol kets Hus i Stengade",
som netop det år fejrer 25 års jubilæum.
På lystavlen toner omridset af en CD'er sig frem.
Ideen bliver luftet på en "Ramslagsaften" i Folkets Hus.
Interessen viser sig at være overvældende.
Projektet bliver forelagt Kulturformidlingen i Malmø.
Der bliyer meldt klar øresound, og et nyt ALU-projekt ser dagens lys.
Før Eva Seater fra Skånes Musiksamlinger i Lund ved af det, er hun projektleder.
Det formelle er nu i orden .
Tilbage står selve lydoptagelserne og at skrabe penge sammen.
Indspilningerne begynder straks i Lucas1 studio i Autogena på Christiania.
De står på fra november til januar.
Materialet bliver en stor collage, hvor komponisterne, solo eller med orkester,
indspiller i utallige stilarter og varierende arrangementer.
Efter færdigmixning af materialet, står de med 47 melodier af 22 komponister,
svarende til to timers spilletid.
Der må af pladshensyn foretages en beskæring, da der max. kan være 74 min. på en CD. Det gøres udfra principperne: mindst en melodi pr. komponist,
bedste kvalitet og så mange numre som muligt.
Resultatet bliver 30 melodier.
Som dokumentation afleveres et bånd med hele materialet
til Skånes Musiksamimger i Lund.
Emmerik og Lucas udfører masteringen på Musikkonservatoriet.
Det bliver også, med hjælp fra folkene omkring Husets musikmiljø,
muligt at udgive en nodebog sammen med CD'en.
For at skaffe startkapital, beslutter vi på et "CD-møde", at vi vil sælge aktier,
som folk kan få indløst med en CD og en nodebog, så snart materialet ligger færdigt.
De mange forventningsfulde personer, som køber ca. 200 eksemplarer af produktet
på forhånd i tillid til et vellykket resultat,
bringer projektet fra ide til virkelighed.

   

 

Medvirkende komponister:

Karen Brodersen Jensen
Søren Helbo
Arne Gottlieb
Niels Vilhelm
Trine Warburg
Lars Engström
Tammes Menne
Ole Quistgaard
Bruno Toxwenius
Annette Roesen
Johnny Boesen
Lucas Scheffold
Emmerik Warburg
Kirsten Tvede
Allan Nilsson
Søren Rich. Christensen
Leif Svensson
Niels-Østen Ullman
Peter Nicolaisen
Henning Laurent-Lund
Mette Steiner
Peter Karstensen

Indspilning og mastering: Lucas Scheffold & Emmerik Warburg
Masteringstudio: Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 556
Nodebehandling: Johny Boesen & Søren Rich. Christensen
Foto & Lay out: Nanna Brøchner
Økonomi & geniale ideer: Jan Berger

Bestilling af eksemplarer:
Kontakta Emerik eller Lucas

Vill du se Folkets Hus egen site?
Klicka här på adressen!
http://www.folketshus.dk/

Vill du träffa Emmerik?
Klicka här!

Tillbaka till andra produktioner