Efter eget vis

Polskor & annat låtspel på gitarr i öppen stämning
Lucas Scheffold, Sweden 1995

 

1. Knep-polska (L.S) 2.35
2. Polska till Jocke/Blå vals (L.S) 3.15
3. Diharmonisk ful-polska (L.S) 2.20
4. Vall-visa (trad.) 1.50
5. Kvasi-polska (L.S) 2.10
6. Gånglåt från Norra Råda (trad.) 2.50
7. Tveksam schottis (L.S) 2.05
8. Sparve lilla (trad.) 3.30
9. Polska efter Pål-Karl (trad.) 1.50
10. Strutt-polska (L.S) 2.10
11. Ödes-polska (L.S) 2.55
12. Lycko-vals (L.S) 3.45
13. Polske-potpuri (delvis trad.) 7.40
14. Kärleks-vals (L.S) 2.45
Total tid: 41.05

 

"EFTER EGET VIS" är en samling låtar,
mestadels polskor, spelade på gitarr.´


En del är hemmagjorda andra har traditionellt ursprung.
Påpekas bör dock att de traditionella låtar jag spelar,
präglas av mitt eget spelsätt och även mitt eget sättatt tolka musiken.
Jag påstår mig därför inte representera musiken i sin ursprungliga form
utan snarare har jag inspirerats av de andra, mer traditionsbärande spelmän,
som tur nog velat verka för att bevara den nordiska folkmusiken och föra den vidare.

Musiken bygger på gitarrspel i olika öppna stämningar.
Anledningen att jag mer och mer valt att övergå till
öppen stämning är bl.a. för att skapa en bordunstämning
i musiken och i viss grad skapa utrymme för ett friare melodispel.
Med andra ord. söka ett nytt spelsätt och en ny klangbild
för gitarrmusiken, inte minst i folkmusik-sammanhang.

Flertalet av låtarna är inspelade enbart med gitarr
medan vissa andra är arrangerade med flera instrument
så som flera gitarrer, slagverk eller synthesizers.
Intentionen har dock varit att låta den enkla gitarrens
arrangemang få förbli det grundläggande i musiken.

Ett stort tack till Olle Lindvall
som inspirerat mig mycket och som spelar gitarr
på låtarna: Tveksam schottis, Ploska eft. Pål-karl samt Strutt-polskan.

Likaså till Göran Kunstbergs
som spelar Mora-harpapå den tveksamma schottisen
som egentligen inte alls är någon schottis.
Tillsammans utgör vi trion Drômba.

Inspelningarna är gjorda under åren 1993 -95
under olika tillfällen och på olika ställen i Scandinavien.
Jag står själv för inspelning och arrangemang av samtligt material.
Samt komposition av allt icke traditionellt material.

LUCAS SCHEFFOLD 1998

Några komentarer till låtarna:

1. Knep-polska
Egen polska på gitarr

2. Polska till Jocke- Blå vals
Polske-svit i fyra repriser
tillägnad Joakim Skoglund.
Arr. för gitarr och synthesizer.

3. Disharmonisk Ful-polska
Egen polska eller snarare vals.
Enbart gitarr.

4. Vall-visa
hörde jag en gång i Norge.
Mellodin fastnade men jag
kan varkenminnas texten
eller ens namnet på sången.
Arr. för gitarr, elbas,
munjiga och synthesizer

5. Kvasi-polska
Egen polska.
Dubbla gitarrer i öppen stämning

6. Gånglåt från norra Råda
är en säckpips-låt från Värmland
men finnsockså som visa.
2á reprisen spelas kanske vanligtvis i dur
men själv föredrar jag att
spela den i dorisk moll.
Arr. med dubbla gitarrer i öppen stämning.

7. Tveksam schottis
är nog mer en halling.
På inpelningen medverkar
hela trion "Drômba" dvs.
Göran Kunstbergs på Mora-harpa och
Olle Lindvall på spansk gitarr.

8. Sparve lilla
är en nog så känd polska
från Jösse Härald i Värmland.
Själv spelar jag den på mitt eget vis,
med en aning annorlunda rytmik
men också koncekvent
med förhöjda kvarter och små sjuor.
Arr. med stålstr. gitarr,
Cello(kvart)-gitarr och synthesizer.

9. Polska efter Pål-Karl
är väl den låt som är mest
"traditions-identisk".
Mycket tack vare Olle Lindvall
som jag spelarden tillsammans med.

10. Strutt-polska
Egen polska.
Arr. med gitarr, elbas
och digital-trummor
samt Olle Lindvall på elgitarr.

11. Ödes-polska
Egen polska.
Arr. för gitarrer och synthesizer.

12. Lycko-vals
Egen låt samt improvisation
med gitarrer, elbas, percussion
och trummaskin.

13. Polske-potpuri
Denna svit är mer eller mindre
byggdpå tre olika polskor.
De två första repriserna härstammar
från en traditionell polska kallad
"Bonden och räven.
De nästkommande två repriserna
är en förvanskning
av den nog så kända
"Röros-polsen" från Norge
(Stefan Heningsgårds-leken
från Brekken Röros)
Nästkommande två repriser
är ett påhittat mellanspel.
Instrumenten jag använt är
akustisk och elektrisk gitarr,
Bodran och analog synthesizer.

14. Kärleks-vals
är ganska nygjord och kom till
som en liten epilogi denna låt-samling.
Inspelad med två gitarrer och synthesizer.

Här kan du hämta omslagsfiler:

Booklet Yttersida

Booklet Insida

Inlay Card

Lyssna eller ladda ner.
Ifall du delar vidare materialet till dina vänner så kom ihåg att förklara dem att:

Jag fortfarande äger alla rättigheter till materialet!
Det betyder att materialet inte på något sätt får missbrukas eller säljas vidare.
Det är således ej tillåtet att använda musiken i någon form av kommersiellt syfte
utan min personliga tillåtelse!
Det är ej heller tillåtet att använda min musik i någon form av marknadsföring
eller i samband med politisk propaganda utan mitt samförstånd!